Inschrijven

Voor onze school, gelden voor het  schooljaar 2022-2023 onderstaande inschrijvingsregels:

Basisregel

Aangezien onze school niet te maken heeft met capaciteitsproblemen, kunnen wij leerlingen inschrijven vanaf 1 september 2020 voor het schooljaar 2022-2023 en dit in de volgorde waarin deze zich aanbieden.

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 kan ook al vanaf 1 september 2022.

Dit betekent dat er niet langer voorrangsregels (broers/zussen, kinderen personeelsleden) gelden en nodig zijn.

Aanmelden kan dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur (behalve op woensdag tot 12u) of na afspraak, telefonisch of via mail. Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van GO! Basisschool De Tandem, tenzij dit persoonlijk anders werd afgesproken.

Gedetailleerde info omtrent instapdagen voor peuters kunnen jullie op onze website terugvinden of indien u meer info hieromtrent wenst, kan u steeds contact met ons opnemen.

Welke documenten brengt u mee bij inschrijving?

 • de ISI+ -kaart, de Kids-ID of de SIS-kaart
 • eventuele andere relevante documenten (rapport vorige school, attesten, …)
 • klever van de mutualiteit

Gaat uw kind voor het eerst naar school in het schooljaar 2022-2023?

Kinderen geboren in 2020 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2022 – 2023 op volgende instapdata:

 • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2020 kunnen instappen op 1 september 2022.
 • Kinderen geboren ten laatste op 07/05/2020 kunnen instappen op 7 november 2022.
 • Kinderen geboren ten laatste op 09/07/2020 kunnen instappen op 9 januari 2023.
 • Kinderen geboren ten laatste op 30/07/2020 kunnen instappen op 30 januari 2023.
 • Kinderen geboren ten laatste op 06/09/2020 kunnen instappen op 6 maart 2023.
 • Kinderen geboren ten laatste op 17/10/2020 kunnen instappen op 17 april 2023.
 • Kinderen geboren ten laatste op 30/11/2020 kunnen instappen op 30 mei 2023.
 • kinderen geboren ten laatste na 30/11/2020 kunnen instappen op 1 september 2023.
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.