Internationalisering

 

 

 

 

Dat het onderwijs ontzettend snel evolueert, hoeft geen betoog. Om een antwoord te kunnen bieden op de vele uitdagingen en vraagstukken die de huidige samenleving teweeg brengt, moeten ook wij als school onze horizonten verruimen.

Sinds schooljaar 2019-2020 gaat onze school intensiever inzetten op internationalisering (Erasmus+).

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met Erasmus+ geven we leerkrachten de kans zich te professionaliseren en ons onderwijskwaliteit sterker te maken.

Ook onze leerlingen (en ouders) worden hierbij betrokken. We weten allemaal dat onze samenleving in een snel tempo geëvolueerd is. Ondanks de vele verschillen blijven we met elkaar verbonden. Respect, gelijkwaardigheid, openheid, oprechtheid/eerlijkheid, betrokkenheid en engagement zijn belangrijke voorwaarden tot harmonieus samenleven.

Klik hier voor meer info over Erasmus+.

Onze school neemt deel aan volgende Erasmus+ projecten:

  • Projectcoördinator: Gynzy (digitale oefensoftware, iPadgebruik in de klas) –> Afgerond eind 2018
  • Partner: Gepersonaliseerd Samenleren GO! (GSL)
  • Partner: Krachtig netwerk van GO!-scholen
  • Projectcoördinator: Duurzame ontwikkelingsdoelen (2030 here we GO!)