Brugfiguren Eeklo

Brugfiguren in de strijd tegen onderbescherming en kinderarmoede

In Eeklo is sinds 2015 een brugfiguur actief.

Ze maakt de brug tussen het gezin, de school en andere sectoren (bv. hulp- en dienstverlening, opleiding, werk, huisvesting, …). Dit project is een initiatief van de stad Eeklo, Wijkcentrum De Kring en alle Eeklose basisscholen.

De brugfiguur werkt met gezinnen met kinderen in de lagere school en focust op de  sociale grondrechten.
Mensen hebben vaak recht op allerlei toelagen en sociale maatregelen. Nog te vaak worden deze niet opgenomen. Dit om allerlei redenen: mensen zijn niet op de hoogte, vinden de aanvraagprocedure te moeilijk, …

De brugfiguur maakt de gezinnen wegwijs, helpt hen om te krijgen waar ze recht op hebben en om hun situatie te verbeteren. De brugfiguur is een vertrouwensfiguur die aan de slag gaat met het gezin. Ze doet dit steeds vanuit de positieve krachten die reeds aanwezig zijn en stimuleert de gezinnen om  stappen te zetten.

Dit project is een succes. Tijdens de voorbije jaren kon de brugfiguur 192 kwetsbare gezinnen bereiken en 501 kinderen in deze gezinnen. Al die gezinnen samen werden 458 keer doorverwezen naar tientallen andere hulp- en dienstverleningsorganisaties die mee ondersteuning gaven of oplossingen aanreikten in het realiseren van de sociale grondrechten van die gezinnen (zie cijfers begin 2020).

BrugfigurenEeklo (info en contactgegevens)

https://www.eeklo.be/thema/detail/125/brugfiguur