Onze schoolvisie

In het Droomschip is elk kind uniek. We streven naar de totale ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, mondige, kritische en creatieve mensen. Een enthousiast en gedreven team werkt nauw samen met betrokken ouders om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt en zich kan ontplooien binnen een kleinschalige, groene en huiselijke omgeving 

Bij ons staat leren door ervaren centraal: “Wat ik hoor, vergeet ik, wat ik zie, herinner ik me, wat ik doe, onthoud ik.” We leren van en met elkaar. Daarom kiezen we voor leefgroepen met twee leerjaren samen. Ook zorg dragen voor elkaar vinden we heel belangrijk. Het wij-gevoel komt wekelijks aan bod wanneer we met de volledige school de week afsluiten op het forum. 

Kinderen nemen hun eigen leerproces in handen via dagelijkse kringen, werken met een planning en door de groep gekozen projecten. We zorgen voor een correct en doordacht evenwicht tussen outdoor education en het gebruik van 21e eeuwse vaardigheden. Deze zijn twee essentiële schakels in ons onderwijsproces.  

We nemen regelmatig de tijd om op verschillende niveaus te evalueren, met oog voor de volledige persoonsontwikkeling van zowel kinderen als begeleiders.  

Inzetten op gepersonaliseerd samen leren is voor ons de toekomst die we stapsgewijs wensen te introduceren. Leerlingen en leerkrachten trainen en professionaliseren door kennis en vaardigheden te delen met elkaar. Dit ook over onze landsgrenzen heen door internationalisering op onze school toe te laten. 

De kernwaarden openheid, zelfstandigheid en respect maken ons Droomschip compleet. 

GO! leefschool Het Droomschip, waar de ontdekkingsreis van je kind begint! 

Lees hier meer over onze 5 ontwikkelingsfasen.

‘Morgen maken we samen’ GO!2030